top of page
Search
  • Hila Pinto Adv

אב מנוכר

Updated: Feb 25


אב מנוכר פנייה למשרד עורכי דין

נ' הגיע למשרדי אחרי שכבר נואש מהכל – מהניסיונות לראות את ילדיו, אחרי שגרושתו מנעה זאת ממנו כל פעם מחדש תקופה ארוכה מאוד, ממערכת המשפט שהוא חש שלא רואה את מצוקתו, וממערכת הרווחה שלא חשה לעזרתו.

לקח לי זמן ליצור ולבנות איתו יחסי אמון ולגרום לו להבין שאני לצידו ואעשה הכל על מנת שקולו יישמע בבית המשפט ומצוקתו תיראה עד שייעשה צדק.

הוא סיפר לי מה עבר עליו מיום שהתגרש. כיצד גרושתו עשתה הכל כדי מנוע ממנו לראות את ילדיו. כיצד סירבה לתת לו לקחת את הילדים בזמני השהות שלו, חסמה אותו בטלפונים שלהם ושלה, שלחה אליו קרובי משפחה על מנת שיטרידו אותו והתעללה בו נפשית וריגשית – והכל כדי לגרום לו לוותר על קשר עם ילדיו האהובים. בנוסף לכך שלא עמדה בהסדרי השהות כפי שקבע בית המשפט, הגישה לבית המשפט תביעה כנגדו להסדרת זמני שהות שלא יכול היה לעמוד בהם, וכל זאת במטרה למנוע ממנו לפגוש את הילדים.

הגשנו כתב הגנה בתיק, שגולל את כל מה שעבר עליו מיום שהתגרשו, ואת כל מעלליה של הגרושה כנגדו, שלא בחלה בשום אמצעי על מנת להשיג את מטרתה.

כתב ההגנה הפך לכתב תביעה לניכור הורי. בית המשפט נחשף למה שעבר עליו במשך תקופה כל כך ארוכה ולמצוקה הגדולה שהיה מצוי בה.

השופטת קיבלה את כל טענותינו והסכימה להשאיר את זמני השהות שהיו על כנם ובנוסף פסקה על הגרושה קנס עבור כל פעם בה היא תמנע מנ' לראות את ילדיו במועד.

אין מרגש יותר מלדעת שעזרתי להוציא צדק לאור ואיחדתי אב עם ילדיו האהובים.56 views0 comments
bottom of page