top of page
Search
  • Hila Pinto Adv

מה הקשר בין יציאה מעבדות לחירות לפרידה וגירושין?


ידוע כי בכל שנה לאחר החגים קיימת עלייה משמעותית בפנייה של זוגות להליכי גירושין. רוב הזוגות המתגרשים בישראל החליטו על פירוק הנישואים במהלך החגים, בעיקר בפסח ובחגי תשרי. הסטטיסטיקה מדברת על כך שיותר מ-87 אחוזים מהבקשות לגירושים מוגשות מייד לאחר החגים ובעיקר אחרי חג הפסח. החגים ששוברים את השגרה מביאים עמם זמן זוגי ומשפחתי ארוך מהרגיל. השהייה הרצופה יחד, עלולה להעצים בעיות בזוגיות שהיו קיימת עוד קודם לכן, ולגרום לבני הזוג להגיע למסקנה כי הם חפצים לסיים את הזוגיות ולהתגרש.


הסיבות המרכזיות לכך שדווקא תקופה זו מביאה לסיומן של מערכות יחסים זוגיות רבות הן:

היציאה מן השגרה והשלכותיה – תקופת החגים מתאפיינת ביציאה מהשגרה, חופש מהעבודה ושהייה מרובה יותר בחיק המשפחה. בעיות רבות אשר בזמן שגרה לא מטופלות ע"י בני הזוג צפות ועולות בעת הזו. כך למשל, בעיות תקשורת בין בני הזוג, כמו גם מתיחות, מחלוקות ביחס לטיפול בילדים,כעסים ותסכולים, יקבלו ביטוי רב בתקופה זו, בה בני הזוג שוהים יחד זמן רב.

מפגשים עם המשפחה המורחבת – במשפחות רבות קיימות מערכות יחסים מורכבות עם בני המשפחה המורחבת. החגים מאלצים את בני המשפחה להתמודד עם המתחים ביחסים, הן בשלב התכנוני של ארוחת החג והן בשלב של המפגש המשפחתי עצמו. כאשר ניצתים ויכוחים (אשר לרוב קשורים במשקעי עבר ולא באירוע החג עצמו), הדבר גורר פעמים רבות סכסוכים קשים בין בני הזוג, כאשר לעיתים אחד מבני הזוג נדרש לתווך בין בני משפחתו המורחבת לבין בן/בת זוגו.

מתחים על רקע מחלוקות כלכליות – תקופת החגים ידועה כתקופה שבה ההוצאות הכלכליות גבוהות במיוחד. המתיחות בין בני הזוג יכולה לנבוע מסדרי עדיפות שונים, ביחס לגורמים עליהם יש להוציא את הכספים, קביעת תקציב להוצאות וכיוצ"ב. במשפחות בהן קיימת מציאות כלכליות בעייתית בזמן שגרה, הקשיים הגוברים בתקופת החגים עלולים לגרור את העצמת המשבר סביב נושא זה.

החלטה שהתגבשה עוד טרם החגים, אולם הוחלט להשהותה עד לאחר חלוף החגים – לעיתים, ההחלטה על היוזמה לפירוד התגבשה אצל אחד מבני הזוג עוד טרם החגים וללא קשר לאירועי החג. עם זאת, בן הזוג יוזם ההחלטה מחליט להמתין עם הבשורה עד לאחר סיום החג, על מנת לאפשר למשפחה לחגוג את החג באוירה חיובית. לכן, חלק מתיקי הגירושין אינם תוצאה ישירה של מאפייני תקופת החגים, כאמור, אלא מבטאים את בחירת העיתוי ליוזמת הפירוד.


חשוב ! לא למהר לרוץ לבתי המשפט ולפתוח תיק גירושין:

חשוב לשקול היטב את ההחלטה ליזום הליך משפטי ולבחון האם היא אכן מוצדקת או שמדובר בהחלטה שנעשתה על רקע סערת הרגשות בחג. לפתיחת הליך משפטי השלכות רבות ולעיתים קשה לחזור ממנו להשכנת שלום בית. על כן, מומלץ לשקול לפנות תחילה לטיפול זוגי על מנת לבחון האם ישנה אפשרות לשיקום היחסים. ככל שאין תועלת בטיפול זוגי, ניתן להסכים על פניה להליך גישור במטרה להגיע להסכם גירושין בדרכי שלום.


כל עוד הגיעו בני הזוג להחלטה כי הם נפרדים, כדאי להם לפנות להליך של גישור גירושין. המדובר בהליך שהוא חסכוני הן בזמן והן בכסף ביחס לניהול הליך גירושין בבית המשפט. גישור גירושין ועריכת הסכם גירושין מאפשר לבני הזוג להלחיט באופן ישיר על עתידם ועל עתיד ילדיהם.


לסיכום, חשוב להתייעץ עם עורך דין המומחה בתחום, טרם ההחלטה באיזה אפיק לנקוט, שכן ישנם מקרים בהם קיים הכרח לפתוח תיק בהקדם, ולכן יש לבחון כל מקרה לגופו.


לקבלת ייעוץ משפטי המתאים לכם באופן אישי פנו למשרדינו לתיאום פגישה.


28 views0 comments
bottom of page