top of page
Search
  • Hila Pinto Adv

סיפור על פרידה

Updated: Feb 25


סיפור על פרידה עורכת דין דיני משפחה

הם הגיעו אליי כבר ב"כסאח", שנייה אחת לפני שהם פונים לבית משפט, מה שאומר הפסד של בערך 100 אלף ש"ח לכל אחד, ניהול ההליכים שיארכו בין שנה לשלוש שנים בממוצע, עם כל המערבולות הרגשיות הנלוות לכך, ובנוסף, כתוצאה מכך ייגרם גם נזק רגשי להם ולילדיהם.

בתהליך שעברו ביחד איתי, פירקנו את הלחץ, את האתגר, את העמדות של כל אחד ואת הרגשות שהיו שם והבנו על מה יושב כל דבר.

זיהינו מה המשותף מעבר למחלוקות והגדרנו מה הכי חשוב לכל אחד.

הם גילו שהמכנה המשותף ביניהם הרבה יותר גדול ומשמעותי משחשבו.

בסופו של דבר יש להם שלושה ילדים משותפים שהם רוצים להמשיך ולהיות עבורם הורים תומכים ואוהבים.

על בסיס המכנה המשותף בנינו הסכם גירושין ששניהם יכולים לעמוד בו, ששניהם יחיו איתו בצורה מיטבית ואיכותית ויוכלו לסיים את תהליך הפרידה עם כמה שפחות משקעים ומלחמות ולהמשיך בחייהם.

אם גם אתם רוצים להיפרד בדרך הנכונה ביותר לכל הצדדים,

בואו נעשה את זה ביחד!

בואו נעשה את זה בחוכמה!


29 views0 comments
bottom of page